Xema Test Alco (Alkol Testi #Y310.Z)

Enzimatic Yarı Nicel İçeceklerde ve Yiyeceklerde Etil Alkol Belirleme Testi

Testin Prensibi

Bazı dini gerekliliklerle etil alkol kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Etil alkol ya da diğer adıyla ethanol aynı zamanda toksiktir ve bağımlılığa (alkolizme) sebep olabilir. Xema Test Alco enzimatik test prensibine dayanır ve meşrubatlarda, yiyecek parçalarında ve düzgün yıkanmamış bulaşıklarda, mutfak malzemelerinde ya da gıda endüstrisinde kullanılan ekipmanlardaki ethanol miktarını hızlı ve yarı nicel belirlemek için dizayn edilmiştir.

Numuneki ethanol test çubuğunun sensor kısmında bulunan özel bir enzim tarafından dönüştürülür ve bu işlem esnasında sensorun rengi ethanol miktarına göre renk değiştirir.

Xema Test Alco yüksek derece hassaslık ve özgünlük ile ethanolu hızlı bir şekilde belirler.

Bir Paketin İçerisindekiler:
Ürün XemaTest Alco

Numunenin Teste Hazır Hale Getirilmesi

Numuneler test edilmeden once 15 ile 30 C derece arasında oda sıcaklığına getirilmelidir. Daha soğuk numunenin test edilmesi tahlilin hassasiyet derecesini azaltırken daha yüksek sıcaklıktaki numunelerin test edilmesi mümkün değildir. Likit numuneler (meyve suları, meşrubat, düzgün yıkanılmamış mutfak malzemelerinden ya da teknolojik yüzeylerden alınmış sıvılar) direk olarak test edilebilir.

Numuneler 2 ile 8 C arası bir sıcaklıkta 24 saat depolanabilir. Daha uzun süreyle depolama için numunenin dondurulmasını ya da gıda numunesine Xema’da mevcut olan koruyucadan eklenmesini tavsiye ederiz.

Testin Uygulanması

Grafik_01    Grafik_02    Grafik_03   

Uyarılar